www.55402.com永利 >生活 >双粘质感! Lawson“Mochi Textured Roll with Chopsticks(Kinako Mochi)”新发布 >

双粘质感! Lawson“Mochi Textured Roll with Chopsticks(Kinako Mochi)”新发布

劳森卷糯米糕(Kinako年糕)

从6月26日(星期二)起,劳森将发行“Mochi Textured Roll Rolled with Chopsticks”(Kinakomochi)。 (350日元含税)

黑色蜂蜜酱和面粉鞭打2种面团,像“Kinako”等甜食。
双层涂层面料和粘性质地面料♪可以享受双重刺绣的质感
(卡路里720千卡)

※冲绳地区没有处理。

劳森卷糯米糕(Kinako年糕)


相关文章链接(外部网站)