www.55402.com永利 >社会 >Dhananjaye Joomah说,GlissementsTerrainàQuatre-Sœurs:«Notre vie est en danger» >

Dhananjaye Joomah说,GlissementsTerrainàQuatre-Sœurs:«Notre vie est en danger»

Dhananjaye Joomah veut quitter sa maison à Quatre-Soeurs au plus vite.

Dhananjaye Joomah有Quatre-Soeurs au plus vite quitter sa maison。

女孩们出席后十年来松了一口气。 Dhananjaye Joomah vut quitter sa maison au plus vite。 Celle-s'efftraàvued'œiletle toit lui tombe presque surlatête。 为了您的旅行安全,我父亲的家人不安。 Joomah喷泉是居住在该地区的11个家庭的一部分,这些地区受到Four-Sieur的土地冰川作用。

他让它伸展开来,让它看着金属结构。

« Enn sans mo bann garson inn koumans al travay »,去Dhananjaye Jhoomah。 他不愿意避免家庭的经济进步,但这让他厌倦了最近的一次事故。 « Enn bel bout boutton旅馆出来打开门然后下来。 因此,如此féray旅馆tom kot lili lor kot bann-la dormi mem。 Enn sans sa zour-la,zot pa ti dan lakaz »,raconte,soulagé,cepèrededeux fils,18岁,另一个来自bientôt17ans。 “我没有告诉你我多么想说我想去家里和假期里找到工作的地方 ”,我想提醒你,即使你对这所房子感兴趣。

Cet事件正在上周推出。 我正忙着租房,在那里我找到了剩下的混凝土。 给它们布在灯和天花板之间的布料,开始认为钻头在它上面闪电不是很有效......

«Chez les Jhoomah,没有什么可以留给他的人被涂抹了:他放开去看金属结构。»

“这是超过15年前新的出席率做出最终决定的,”Dhananjaye Jhoomah说道,他也恢复了他们在Four-Sieur找到新家庭的情况。 生活在一片土地上的11个家庭为您提供额外的浮冰,而在喷气滑雪板上,您选择加重。 在地形不稳定的生活中,生活中的人们可以在这里找到自己的生活方式。 Chez les Jhoomah,没有什么可以留给他的人:他用金属留下了这个结构,他的家人的父亲与他的朋友们保留了一部分。 昨晚,当我很开心的时候,我会让你他妈的。

Même来自Cloche chez les Murachpersad。 在家里,当你和孩子和孩子一起生活在低龄时,如果你被淋湿,裂缝很长,把房子放在水里。 « 此外,这些小型野兽通过追踪ces »来纪念这些小型野生动物。

从布料点到天花板之间。

新名字你不想从现在开始,我正努力住在其他家庭, ”Dhananjay Joomah度假村。 向11个家庭提出了一项重新启动计划:他们向Camp-Ithier和Flacq提供了一块土地。 金,你将无法沉默,你很快就会选择集中注意力。 我认为,我们的对话者,我将能够离开并继续生活,但同时也要注意力集中注意力。

最近我呼吁告诉你,我已经改变了; 什么新人不会给你Camp-Ithier的土地以及新的东西将带给Trou-d'Eau-Douce。 此外,将在新房屋内建造新的枫木,由Somme协议提供最小的商业。 Allons-nous devoir出席加入和重新开始? Notre vie est en danger et on nous fait perdre du temps »,让Dhananjaye Joomah,不安分。

没有进展

Les jours suivent et se相似。 4月14日,Conseil des ministres评估了将11个家庭带入Ithier营地的决定。 bonZour! 我是眉毛叛徒的一部分。 在环氧树脂期间,部长已经确认我将在最近几个月内完成。 六个月后,我的情况并未被证实是一种改善。 今天,家人们对flou一无所知,不知道他们是去了Ithier营还是Trou-d'Eau-Douce。

广告
广告